سئوال از کارشناس

کانسیلر ارگانیک زاو (ZAO)شماره 499

صد در صد ارگانیک و طبیعی دارای شناسنامه محصول پوشش دهی بالا، تقویتی و بازسازی کننده پوست، و غذا رسان برای تمامی انواع پوستها ضد آلرژی و خالی از تمامی مواد مضر شیمیایی و سرب دارای تمامی استانداردهای جهانی و ارگانیک به علت پیگمنتهای بسیار بالا مناسب برای سالنهای حرفه ای مناسب برای تمامی افراد همچنین بیمارهای خاص ، آلرژیک ، و سرطانی بر اساس رنگ پوست: روشن، متوسط، گندمی، تیره، برنزه بر اساس نوع پوست: انواع پوست پایه رنگ: تیره
499-1