سئوال از کارشناس

لاک ناخن ارگانیک زاو (ZAO) مدل ترمیم کننده و تقویت کننده شماره 642

لاک ناخن زاو ZAO محصول فرانسه تنها لاک ناخنیست که دارنده گواهی محصولات گیاهی و ارگانیک "وگان" در اروپا و جهان می باشد.
2852219